แนะนำ 4 Bootcamp สายไอที เรียนจบแล้ว ช่วยหางานให้ทันทีกับบริษัทพาร์ทเนอร์

Software Developer Bootcamp คือโปรแกรมการเรียนรู้แบบเข้มข้นประมาณ 3 เดือนที่จะสอนเขียนโปรแกรมให้ผู้เรียนจากที่ไม่มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเลย ให้สามารถทำงานได้จริงในตำแหน่ง Software Developer หรือโปรแกรมเมอร์ได้ อีกทั้งยังช่วยหางานให้ด้วยกับบริษัท Partner ในโครงการ ซึ่งรับประกันได้เลยว่า เมื่อเรียนจบแล้ว มีบริษัทพร้อมรับเข้าทำงานแน่นอน

ในบทความนี้เราเลยขอรวบรวม 4 Software Developer Bootcamp ที่จะเปลี่ยนคุณเป็น Software Developer ภายใน 3 เดือน

Software Developer Bootcamp คืออะไร ?

Software Developer Bootcamp คือโครงการการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็น Full Stack Developer ได้ โดยเนื้อหาของแต่ละ Bootcamp จะมีความคล้ายกัน, สอนใช้ภาษา Javascript ในการเขียนโปรแกรม และช่วยผู้เรียนหางานผ่าน Hiring Partner ที่เป็นบริษัท Tech ชั้นนำในไทย

สำหรับกลุ่มคน Career Shift ที่ย้ายสายงานมาทำด้านนี้ ถึงแม้จะเรียนเพื่อเป็น Full Stack Developer (ทำได้ทั้ง Frontend และ Backend) แต่สุดท้ายเวลาทำงานจะเป็น Frontend Developer หรือไม่ก็ Backend Developer อย่างใดอย่างหนึ่ง

Software Developer Bootcamp ในไทยมีที่ไหนบ้าง ?

ปัจจุบันได้มีหลายสถาบันเปิดสอน Software Developer Bootcamp เพื่อพัฒนา Software Developer จากกลุ่มคนสายงานอื่น (Career Shifter) ให้กับบริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนี้

Generation Thailand and Gen KX Boot Camp

โครงการ Software Developer Bootcamp จาก Generation Thailand
โครงการ Software Developer Bootcamp จาก Generation Thailand

Generation เป็นโครงการ Bootcamp จากต่างประเทศที่เกิดมาในช่วง COVID-19 ที่ต้องการช่วย Reskill คนที่ตกงาน หรือต้องการเปลี่ยนงานให้สามารถทำงานเป็น Full Stack Developer ได้ โดยมีจุดเด่นที่โครงการนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง แต่ต้องผ่านขั้นตอนการสอบวัด และสัมภาษณ์เพื่อให้สิทธิแก่คนที่พร้อมมากกว่า

แต่ถ้าต้องการเรียนโดยไม่ขอทุนการศึกษาจาก Generation จะมีค่าเรียนอยู่ที่ 55,000 บาท เป็นโครงการชื่อ Gen KX BootCamp

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด Generation Thailand Full-time Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Online สอนสด
วัน-เวลาเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00 – 17.00
ค่าใช้จ่ายฟรี
ระยะเวลา3 เดือน
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี
รายละเอียดhttps://thailand.generation.org/programs/jsd/

รายละเอียด Gen KX Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Online สอนสด
วัน-เวลาเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00 – 17.00
ค่าใช้จ่าย55,000 บาท
ระยะเวลา3 เดือน (15 สัปดาห์)
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี
รายละเอียดhttps://kxinnovation.com/genkx/

TechUp

โครงการ Software Developer Bootcamp จาก TechUp
โครงการ Software Developer Bootcamp จาก TechUp

TechUp เป็นโครงการ Bootcamp ที่ก่อตั้งโดยคนไทยที่มีแผนการเรียนที่หลากหลายทั้งแบบ Full-time สำหรับคนที่สามารถจัดเวลามาเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ได้จบใน 4 เดือน และแบบ Part-time สำหรับคนที่ต้องการเรียนในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ แต่อาจจะใช้เวลาถึง 6 เดือนกว่าจะเรียนจบ

สำหรับการเรียนแบบ Full-time ผู้เรียนสามารถจ่ายค่าแรกเข้าจำนวน 3,000 บาท แล้วเข้าเรียนได้เลย แล้วค่อยไปผ่อนจ่ายตอนที่ได้งานประจำที่แรกมาแล้ว (รวม 65,000 บาทหรือน้อยกว่า)

โดย TechUp มีรูปแบบการคิดค่าเรียนหลายแบบ และมีทั้งแบบ Online สอนสด และ Online ผ่าน VDO มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด TechUp Full-time Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Online สอนสด
วัน-เวลาเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09.00 – 17.00
ค่าใช้จ่ายค่าแรกเข้า 3,000 บาท และเมื่อได้งานแล้ว ค่อยผ่อนจ่ายที่เหลือ 15% ของเงินเดือน เป็นเวลา 18 เดือน (รวม 65,000 บาท)
ระยะเวลา4 เดือน
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี
รายละเอียดhttps://www.techupth.com/full-time

รายละเอียด TechUp Part-time Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Online ผ่าน VDO
วัน-เวลาเรียนเรียนเวลาไหนก็ได้ (ควรให้เวลาอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย25,500 บาท
ระยะเวลา6 เดือน
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี
รายละเอียดhttps://www.techupth.com/part-time

WeStride

โครงการ Software Developer Bootcamp จาก WeStride
โครงการ Software Developer Bootcamp จาก WeStride

WeStride เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้จากต่างประเทศที่มีระบบ Job Guarantee ที่ถ้าหากเรียนจบแล้ว ทางโครงการช่วยหางานให้ไม่ได้ในระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด ทางโครงการจะคืนเงินให้ 100% โดยรูปแบบการเรียนรู้จะเป็นรูปแบบเรียน Online ผ่าน VDO เป็นหลัก

โดย WeStride คิดราคาค่าเรียน 32,000 บาท เรียนผ่าน Online มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด WeStrive Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Online ผ่าน VDO
วัน-เวลาเรียนเรียนเวลาไหนก็ได้ (ควรให้เวลาอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย32,000 บาท
ระยะเวลา3 – 6 เดือน
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี (ระบบ Job Guarantee หากไม่ได้งานในระยะเวลาที่กำหนด ยินดีคืนเงินตามเงื่อนไข)
รายละเอียดhttps://www.we-stride.com/th/full-stack-development-bootcamp

Cleverse Academy

โครงการ Software Developer Bootcamp จาก Cleverse
โครงการ Software Developer Bootcamp จาก Cleverse

Cleverse Academy เป็นโครงการ Bootcamp ที่มาจากบริษัท Cleverse ซึ่งเป็นบริษัท Venture Builder ชั้นแนวหน้าในไทย ที่มีจุดเด่นเรื่องการพัฒนา Technology เลยทำให้มั่นใจได้ว่าหลักสูตรจะตรงกับความต้องการตลาด

โดยโครงการ Cleverse Academy จะเป็นการเรียนแบบ Onsite 100% เหมาะกับคนที่มีเวลา และต้องการเปลี่ยนสายงานมาทำด้านนี้อย่างจริงจัง แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดในบรรดา Bootcamp ทั้งหมด (โครงการก็มีทุน Scholarship ด้วย)

โดย Cleverse Academy คิดราคาค่าเรียน 80,000 บาท เรียน Onsite ที่สถาบันมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด Cleverse Full-time Bootcamp

รูปแบบการเรียนเรียน Onsite ที่สถาบัน Cleverse Academy
วัน-เวลาเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10.00 – 17.00
ค่าใช้จ่าย80,000 บาท
ระยะเวลา3 เดือน
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมJavascript
มีการสอบวัดระดับ และการทำ Portfolioมี
ช่วยหางานหลังเรียนจบผ่าน บริษัทพาร์ทเนอร์มี
รายละเอียดhttps://academy.cleverse.com/detail

ข้อแนะนำสุดท้าย ก่อนลงเรียน Bootcamp

ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีทางเลือกมากมายในการเรียนรู้เพื่อทำงานเป็น Software Developer แต่มีคนมากมายที่ได้ไปลองเรียน Bootcamp แล้วรู้สึกไม่ชอบ และเลิกเรียนไปกลางคัน ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการ Bootcamp ไม่สามารถช่วยเหลือได้

ดังนั้นก่อนที่จะเลือกลงเรียน Bootcamp ใด ๆ ทางเราแนะนำให้ลองเรียนคอร์สฟรีสั้น ๆ สักคอร์ส (อย่างเช่น CodeAcademy, FreeCodeCamp และ Udacity) เพื่อดูว่าเราชอบมั้ยก่อน แล้วลองนัดปรึกษากับทางสถาบันที่สนใจเพิ่มเติมดู

ไม่แน่ว่าคุณอาจค้นพบตัวเองในสายงานนี้ก็เป็นได้…

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก: Image by standret on Freepik