คำถามที่ผู้สมัครงานควรถามบริษัทก่อนตัดสินใจร่วมงานกัน

หากช่วงนี้คุณกำลังมองหางานประจำใหม่ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทใหม่เหมาะกับคุณทั้งในแง่วิธีการทำงาน, วัฒนธรรมองค์กร, โอกาสในการเติบโต และสังคมของเพื่อนร่วมงาน ?

ถ้ายังรู้สึกไม่แน่ใจ บริษัทก็เปิดโอกาสให้ถามคำถามเพื่อทำความรู้จักกันได้ในช่วงสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทนั้น ๆ และยังทำให้บริษัทสัมผัสได้ถึงสิ่งที่คุณให้คุณค่าผ่านการถามคำถามของคุณ

ในบทความนี้ได้รวบรวมคำถามที่ผู้สมัครงานควรถาม หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบริษัทก่อนตัดสินใจร่วมงานกัน เพราะชีวิตการทำงานที่มีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานในบริษัทที่เหมาะกับความสามารถของเรา และยังส่งเสริมเป้าหมายของเรามากแค่ไหน

ถามคำถาม และเก็บข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์อย่างมีศิลปะ

ถึงแม้ว่าบทความนี้ จะรวบรวมคำถามมาไว้แล้วมากมาย แต่คุณไม่ควรจะถามทุกคำถามในบทความนี้ แต่ควรที่จะเลือกคำถามที่เราสนใจ , ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตสำหรับบางคำถาม และเลือกถามคำถามกับคนในบริษัทที่น่าจะรู้ / มีอำนาจการตัดสินใจเรื่องนี้

💡 ในกรณีที่คุณสมัครงานในตำแหน่ง Management การถามคำถามบางคำถามช่วยให้คุณรับรู้ถึงปัญหาในบริษัท และวิธีการตัดสินใจของคนเก่า ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น

✅ ถามเพื่อ เช็คว่าตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงกับที่เราคาดหวังมั้ย ? ในหลาย ๆ ครั้ง ประกาศรับสมัครงานไม่ได้ถูกเขียนโดยคนที่ทำงานนั้นจริง ๆ จึงทำให้อาจเกิดความเข้าใจผิด ฉะนั้นเราจึงควรถามจากปากบริษัทอีกที ว่าตำแหน่งงานนั้นตรงกับที่เราคาดหวังมั้ย ทั้งขอบเขตความรับผิดชอบ , ความคาดหวังในการทำงาน และ โอกาสในการเติบโตของเรา

✅ ถามเพื่อ ศึกษาทัศนคติ หรือสไตล์การทำงานของบริษัท / เพื่อนร่วมงาน ถึงแม้ว่าบริษัทไม่มีอะไรอย่างที่คุณคาดหวังเลย อย่างน้อยให้ดูทัศนคติ หรือสไตล์การทำงานของคนทำงานว่าเขามีเป้าหมาย หรือมุมมองการทำงานที่จะส่งเสริมการทำงานของเราหรือไม่ ?

🚩 ถามเพื่อ มองหาสิ่งที่บริษัทสัญญา / สวัสดิการที่ดี แต่อาจจะทำไม่ได้จริงอย่างที่พูด ถ้าบริษัทมีนโยบาย Work From Home คุณควรสอบถามว่า บริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรในเรื่องการสื่อสาร หากทุกคนทำงานที่บ้าน ? (ถ้าบริษัทดูไม่มีระบบ (ใช้วิธีอยากได้อะไรก็บอก) หรือวิธีจัดการที่ Make Sense ก็มีแนวโน้มว่าเขาจะทำไม่ได้อย่างที่พูด หรืออาจจะมีกฏแปลก ๆ ตามมาภายหลัง)

รวมคำถามที่ผู้สมัครงานควรถามบริษัทก่อนตัดสินใจร่วมงานกัน

คำถามหมวดเกี่ยวกับตัวงาน

คำถามหมวดเกี่ยวกับตัวงานเพื่อประเมินว่าเราจะเหมาะกับงานนี้แค่ไหน ? และทำให้เราเห็นภาพเราจะต้องเข้าไปทำในส่วนไหน ?

 • ตำแหน่งงานนี้ทำอะไรบ้าง ? ลองยกตัวอย่างงานที่น่าจะได้ทำในช่วง 3 – 6 เดือนข้างหน้า
 • ปกติบริษัทนี้ใช้ Tools อะไรในการทำงานร่วมกัน ?
 • ตำแหน่งงานนี้ต้องทำงานกับทีมอื่นในบริษัทอย่างไร ?
 • ตำแหน่งงานนี้มีเส้นทาง Career Path เป็นอะไรได้บ้างในบริษัท ?
 • มีอะไรนอกเหนือจากที่บอกใน Job Description ที่คาดหวังอยากให้ทำสำหรับตำแหน่งนี้ ?
 • คนที่เคยทำตำแหน่งนี้ ใน 1 โปรเจค / วัน เขาทำอะไรบ้าง ?

คำถามหมวดเกี่ยวกับระบบงาน (Working Process)

คำถามหมวดเกี่ยวกับระบบงาน ช่วยให้เรารู้ว่าเราจะทำงานร่วมกับคนอื่น (กับทั้งคนเก่งกว่าเรา และคนเก่งน้อยกว่าเราในบริษัท) อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ หากเราเป็นคนเก่ง ทำงานไว แต่อาจจะไม่ละเอียด เราย่อมต้องการระบบงานที่สนับสนุนการทำงานไวของเรา โดยยังคงคุณภาพของงานเอาไว้

 • มีกระบวนการ หรือระบบอะไรที่ช่วยทำให้ทุกคนทำงานเป็นระบบเดียวกัน ?
 • ปกติในทีม มีการนัดประชุมอะไรบ้าง ?
 • มีกระบวนการ หรือระบบอะไรที่ช่วยให้คนทำงานสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้น ?
 • มีกระบวนการ หรือระบบอะไรที่ช่วยรักษาคุณภาพของงาน โดยที่คนทำงานไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งเบอร์หนึ่งของบริษัทเสมอไป ? (สมมติว่าในทีมมีทั้งคนเก่ง และคนไม่เก่งจะทำยังไงให้งานยังคงมีคุณภาพตามเดิม)

คำถามหมวดเกี่ยวกับการบริหารงานในบริษัท (Management Style)

คำถามหมวดเกี่ยวกับการบริหารงานในบริษัท ช่วยให้เรารู้สไตล์การบริหารงานของทีม Management ว่าเขาแจกจ่ายงาน หรือรับมือกับลูกค้าได้ดีแค่ไหน ? บริษัทเป็นสไตล์ยอมตามลูกค้า โดยไม่สนใจสภาพของพนักงานหรือไม่ ? หรือแม้แต่การฟังความเห็นพนักงาน หากเราเจอจุดที่เขาตัดสินใจผิดพลาด เขามีกระบวนการในการรับฟังแค่ไหน ?

 • หากพบจุดที่สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ แต่อยู่นอกเหนือจาก Scope of Work ทางบริษัทมีวิธีการตัดสินใจอย่างไร ?
 • ลองยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ตรงกับคำว่า “ทำเถอะ เชื่อพี่” ในบริษัท ?
 • หากพบปัญหาในการจัดการของทางบริษัท เช่น หัวหน้าแจกจ่ายงานไม่ทั่งถึง บริษัทมีช่องทางในการฟีดแบคการทำงานของทีม Management อย่างไร ?
 • บริษัทมีกระบวนในการพัฒนาทักษะของพนักงานตามความสนใจ / ตาม Career Path อย่างไร ?
 • หากงานที่เราทำมีปัญหาในวันหยุด บริษัทคาดหวังให้พนักงานจัดการยังไง ?
 • สมมติตัว Project มี Timeline เดิมอยู่ แต่ลูกค้าอยากขยับ Timeline เข้ามา ซึ่งจากการประเมินแล้ว พบว่าทีมงานไม่สามารถส่งงานได้ทันตาม Timeline ใหม่ บริษัทจะจัดการอย่างไร ?
 • สมมติตัว Project มี Timeline เดิมอยู่ แต่ภายหลังทีมงานมาพบว่าไม่สามารถส่งงานได้ทันตาม Timeline บริษัทจะจัดการอย่างไร ?
 • ปกติแล้ว มีงานแทรกเข้ามามั้ย ? ส่วนใหญ่เป็นงานแบบไหน ? แล้วบริษัทมีวิธีในการจัดการเรื่องนี้ยังไง ?
 • ปกติ ถ้าเป็นการทำงานระหว่างทีม และเกิดความขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนในการมองหาข้อตกลงร่วมกัน หรือมีหลักคิดอย่างไร ?
 • ที่นี่มีการทำงาน Overtime กันบ่อยมั้ย ? และเหตุใดจึงมีการทำงาน Overtime และมีการชดเชยอย่างไรบ้าง ?
 • ปกติทีมงาน / เพื่อนร่วมงานกลับบ้าน หรือเลิกงานกันประมาณกี่โมง ?

คำถามหมวดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

คำถามหมวดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของบริษัทต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน และวิธีการจัดการความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในบริษัท

 • ที่บริษัทนอกจากการทำงานได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทมีกิจกรรมอะไรอีกบ้าง ?
 • หากบริษัทมีกิจกรรมที่อยากให้ทุกคนเข้าร่วมในเวลางาน แต่พนักงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องทำ บริษัทคาดหวังให้พนักงานจัดการยังไง ?
 • หากบริษัทมองว่าบางกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีช่วยเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาทักษะการทำงาน ทางบริษัทมีวิธีจัดการอย่างไร กับพนักงานที่อาจจะมีเป้าหมาย และความสนใจแตกต่างกันออกไป ?
 • การเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลต่อการประเมินหรือไม่ ?
 • บริษัทจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครไม่ฟิตกับ Culture องค์กร ?

คำถามหมวดเกี่ยวกับสวัสดิการ และการประเมินผลงาน

คำถามหมวดเกี่ยวกับสวัสดิการ และการประเมินผลงานบริษัทจะให้ความสนใจไปที่ผลตอบแทน และการประเมินผลงานเป็นหลัก ในปัจจุบันบางบริษัทมีรูปแบบสวัสดิการ และการประเมินผลงานที่ไม่เหมือนที่อื่น ดังนั้นเราควรศึกษาเงื่อนไขให้ดีก่อน ว่าเหมาะสมกับเรามั้ย ?

 • บริษัทมีสวัสดิการอะไรบ้าง ?
 • หากที่บริษัทมีสวัสดิการ WFH บริษัทจัดการอย่างไรให้ไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างวัน ?
 • หากที่บริษัทมีสวัสดิการ WFH บริษัทจัดการอย่างไรให้ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานรับงานมากกว่า 2 บริษัท ?
 • หากที่บริษัทมีสวัสดิการ Flexible Vacation Leave (เลือกวันลาได้เอง) บริษัทจัดการอย่างไร หากมีคนลาช่วงที่อาจจะมีงาน มีเงื่อนไขอะไรมั้ย เพื่อให้การลาไม่กระทบเรื่องงาน ?
 • หากที่บริษัทมีสวัสดิการ Unlimited Vacation Leave บริษัทจัดการอย่างไร หากมีคนลาเยอะมาก ๆ มีเงื่อนไขอะไรมั้ย เพื่อให้การลาไม่กระทบเรื่องงาน ?
 • หากที่บริษัทมีสวัสดิการ Training Fund มีเงื่อนไขการเบิกยังไง เอาไปทำอะไรได้บ้าง ?
 • บริษัทมีการประเมินผลงาน และพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างไร ?
 • หากประเมินผลตาม Impact ของงาน บริษัทจะป้องกันไม่ให้คนแย่งงานกันแต่ High Impact Project จนไม่สนใจ Medium Impact Project (หรืองานที่เป็นการ Support Project เดิม) อย่างไร ?
 • หากประเมินผลตาม Performance แต่งานส่วนใหญ่ เป็นผลงานของทีมงาน จะประเมิน Performance รายบุคคลออกมาอย่างไร ?

แหล่งอ้างอิง และไอเดีย