สำรวจงานสาย Data จากข้อมูลการรับสมัครงานในเว็บไซต์ JobBKK.com

ใคร ๆ ก็พูดกันว่า Data is the new oil หรือข้อมูลคือน้ำมันในยุคนี้ งั้นก็อาจจะแปลความต่อได้อีกว่า คนที่ทำงานสาย Data ก็จะต้องเป็นมนุษย์ทองคำ หรือคนที่บริษัทต่างต้องการตัวมากที่สุด อันจะนำมาสู่ค่าตัวที่สูง การแข่งขันที่สูง

เราเลยสนใจที่จะสำรวจตำแหน่งงานสาย Data ในไทยทั้งเรื่องเงินเดือนว่าสูงจริงมั้ย ?, ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ? หรือแม้แต่บริษัทคาดหวังให้ทำอะไรบ้าง ?

สายงาน Data ฮอตจริงมั้ย ? ดูได้จากประกาศรับสมัครงาน

เราเริ่มจากการลองไปดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงานในไทย ซึ่งมีหลายที่มาก แต่เราเลือก JobBKK.com เพราะมีข้อมูลเงินเดือน ประสบการณ์การทำงาน และคำอธิบายงานค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด (ดึงข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scraping ล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2022)

เราดึงข้อมูลมาได้ถึง 669 ตำแหน่ง !! แต่สุดท้ายก็พบว่ามีตำแหน่งงานสาย Data จริง ๆ เพียง 172 ตำแหน่ง (ตำแหน่งงานสาย Data ที่อ้างถึงตลอดบทความนี้ได้แก่ Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist และ Business Intelligence)

จึงอาจตีความได้ว่า ทักษะ Data เป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการ แต่คนที่ทำงานกับข้อมูลเป็นงานหลักอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานขนาดนั้น

สายงาน Data ตำแหน่งไหนเป็นที่ต้องการมากที่สุด ?

สายงาน Data ตำแหน่งไหนเป็นที่ต้องการมากที่สุด ?

จากโพสต์ประกาศรับสมัครงานของ Jobbkk.com ในสายงาน Data ทั้งหมด 172 ตำแหน่ง

พบว่ามีประกาศรับสมัครสาย Data ซึ่งแบ่งออกมาได้เป็น

  • Business Intelligence จำนวน 10 ตำแหน่ง
  • Data Analyst จำนวน 84 ตำแหน่ง
  • Data Engineer จำนวน 64 ตำแหน่ง
  • Data Scientist จำนวน 14 ตำแหน่ง

บริษัทคาดหวังให้คนทำงานข้อมูลทำอะไรบ้าง ?

บริษัทคาดหวังให้คนทำงานข้อมูลทำอะไรบ้าง ?

คนทำงานข้อมูลจะต้องรู้จักกับกระบวนการ Cross-Industry Standard Process (CRISP) ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Business Requirement / Data Understanding

2. Data Preparation

3. Modeling

4. Evaluation

5. Communication

ซึ่งไม่ว่าจะทำในตำแหน่งไหน คนทำงานด้านข้อมูลจะต้องอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนนี้มาก-น้อยขึ้นอยู่กับบทบาท ดังนั้นเราจึงใช้การทำ Text Classification ในการตรวจหา Keyword ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนการนั้น แล้วมัดรวมเป็นอัตราส่วนกันเพื่อให้เห็นภาพว่าบริษัทคาดหวังอะไรในคนที่จะมาทำงาน

เราพบว่าแต่ละตำแหน่ง Data Analyst และ Data Engineer มี keyword ที่พูดถึงการทำ Evaluation ใน Job description มากถึง 42.52%

ในขณะที่ Business Intelligence และ Data Scientist มี Keyword ที่พูดถึงการทำ Modeling ใน Job Description มากถึง 37.5% และ 41.67% ตามลำดับ

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ Data project ผ่าน Framework CRISP

ภาพรวมงานสาย Data เงินดีมั้ย ?

ภาพรวมงานสาย Data เงินดีมั้ย ?

จากข้อมูลเราพบว่าประสบการณ์การทำงานมีผลต่อช่วงเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงโดยที

  • ประสบการณ์ 0-1 ปี ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 18,000 – 21,000 บาท
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 19,000 – 27,000 บาท
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 32,000 – 46,000 บาท
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 57,000 – 64,000 บาท
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 44,000 – 85,000 บาท
  • ไม่ระบุประสบการณ์ ส่วนใหญ่เงินเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 28,000 บาท

สำรวจช่วงเงินเดือนของงานสาย Data ตามตำแหน่งงาน

สำรวจช่วงเงินเดือนของงานสาย Data ตามตำแหน่งงาน

แต่หากดูข้อมูลแยกตามตำแหน่งงานแล้ว

เราพบว่าเงินเดือนขั้นต่ำสายงาน Data (นำเงินเดือนขั้นต่ำของทุกสายงาน Data รวมกันมาหาค่าเฉลี่ย) เฉลี่ยอยู่ 27,800 บาท

ซึ่งหากแบ่งตามประสบการณ์การทำงานจะได้ข้อสรุปดังนี้

ตำแหน่งงานสาย Data ประสบการณ์ทำงาน 0 – 1 ปี

ซึ่งตำแหน่งงานที่ต้องการประสบการณ์ 0-1 ปีหรือ First Jobber จะมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 16,625 บาท โดยเงินเดือนของ First Jobber ในตำแหน่ง Data Analyst และ Data Engineer จะมีช่วงเงินเดือนขั้นต่ำมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสายงาน Data อื่น (Data Scientist, Business Intelligence)

ในขณะที่ Mid Career คือตำแหน่งงานที่ต้องการประสบการณ์ 2-3 ปี และ 3-5 ปีเงินเดือนขั้นต่ำของทุกตำแหน่งจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 33,800 บาท

ตำแหน่งงานสาย Data ที่ต้องการประสบการณ์ 2-3 ปี

โดยช่วงเงินเดือนจะกว้างขึ้นในสาย Data Analyst, Data Engineer, และ Data Scientist
สำหรับตำแหน่ง Data Engineer ที่มีประสบการณ์ 2-3 ปีจะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 18,000-75,000 บาท
ตำแหน่ง Data Analyst ที่มีประสบการณ์ 2-3 ปีจะมีงานเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 18,000-35,000 บาท

ตำแหน่งงานสาย Data ที่ต้องการประสบการณ์ 3-5 ปี

หากเป็นตำแหน่ง Data Analyst ที่มีประสบการณ์ 3-5 ปีจะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 20,000-60,000 บาท
ตำแหน่ง Data Engineer ที่มีประสบการณ์ 3-5 ปีจะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 18,500 – 45,000 บาท
ตำแหน่ง Data Scientist ที่มีประสบการณ์ 3-5 ปี จะมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 35,000-50,000 บาท

ตำแหน่งงานสาย Data ที่ต้องการประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

หากอยู่ในการทำงานสาย Data ในตำแหน่งใด ๆ 5 ปีขึ้นไปจะมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 36,875 บาท ซึ่งเงินเดือนเริ่มต้นในตำแหน่ง Business Intelligence และ Data Analyst จะเริ่มต้นที่ 30,000 บาทและ 25,000 บาทตามลำดับ

ตำแหน่ง Data Engineer ช่วงเงินเดือนเริ่มต้นที่ 35,000-50,000 บาท ในขณะที่สาย Data Scientist เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

เครื่องมือไหนในสายงาน Data ที่นายจ้างถามหามากที่สุด ?

ไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งอะไรในสายงาน Data ทักษะการสื่อสารด้วยข้อมูลก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ สังเกตได้จาก Technical Skill ที่ตำแหน่งงานระบุว่าต้องการตรงกันมากที่สุดคือ BI Tools คือเครื่องมือที่ช่วยการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพหรือตารางที่อ่านง่าย

รองลงมาคือทักษะในการ Query ข้อมูลผ่านโปรแกรมกลุ่ม SQL และ Excel

นอกจากนี้ในตำแหน่ง Data Science และ Data Engineer ต่างก็มี Technical Skill ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะ-ของงานทั้ง Cloud Services และ Computer Languages ยอดนิยมอย่าง Python และ R ตามลำดับ

สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องเจอกับความหลากหลายของ Technical Skill คือสาย Data Analyst นั่นเอง แม้ว่ากระบวนการทำงานหลัก ๆ ของ Data Analyst คือการประมวลผลและสื่อสารข้อมูลแต่การทำงานก็ต้องอาศัยความคล่องตัวดังนั้นการหาคำตอบหรือทดสอบสมมติฐานที่ไม่ซับซ้อน Data Analyst จึงจำเป็นต้องรู้กว้างกว่าตำแหน่งงานอื่นเช่นการ Query data หรือการ Cleansing data เบื้องต้น

ข้อมูลการวิเคราะห์ได้มาจากการดึงข้อมูลด้วยเทคนิค Web Scarping จากเว็บไซต์ JobBKK.com ในคีย์เวิร์ด “Data”

อัพเดตล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2022

อยากมาทำงานสาย Data ใช่มั้ย?

เรามี Workshop Data Interview ที่จะช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน ผ่านการทำ Case Interview