5 Soft Skills และ Hard Skills ที่ต้องมี สำหรับคนที่ต้องการย้ายสายงาน Data Analytics

ในปัจจุบัน การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven)เข้ามาเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ซึ่งการที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับข้อมูลเชิงลึก ทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงานดาต้า จึงกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนย้ายสายงานไปสู่อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลก็อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทุกคน

วันนี้มายจะมารีวิวWeStrideและพูดถึง 5 Soft Skill และ Hard Skill ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน มาเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยมายได้รวบรวมคำแนะนำจากนักเรียนของ WeStrideที่เรียนจบหลักสูตรและได้ทำงานทางด้าน Data Anatytics กับองค์กรชั้นนำมากกว่า 70 กว่าคน ทั้งในไทย และต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์ตรงในการเป็น mentor ของมายมาแชร์ให้ทุกคนได้เตรียมพร้อมว่า ทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการเตรียมพร้อมสู่การเป็น Data Anatytics ค่ะ

5 ทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นต้องมีสำหรับสายงานData Analytics

1.ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์(Analytical Thinking)

การจะก้าวเข้าสู่การนักวิเคราะห์ข้อมูลจําเป็นต้องเข้าถึงปัญหาและชุดข้อมูลด้วยความสนใจในรายละเอียด ติดตามแนวโน้มและสรุปความหมาย หากเรามีทักษะเหล่านี้ เราจะสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ซึ่งการมีทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดีจะเป็นพื้นฐานของอาชีพการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประสบความสําเร็จ

2.ทักษะความสามารถในการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญมาก สําหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล ต้องสามารถแปลผลการค้นหาเป็นภาษาที่คนอื่นเข้าใจง่ายและไม่เป็นภาษาเทคนิคจนเกินไป ไม่ว่าจะนําเสนอข้อมูลให้ทีมหรืออธิบายความเห็นให้ผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ใช่ผู้ใช้คนที่เชี่ยวชาญทางด้าน Data ทักษะความสามารถในการสื่อสารที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับสายงาน Data Analytics

3.ทักษะการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์ข้อมูลมักจะเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาที่ยากลําบากและไม่มีโครงสร้าง การเป็นผู้แก้ปัญหาที่มีทักษะหมายความว่าคุณจะต้องสามารถออกแบบโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสําหรับปัญหาข้อมูลที่ซับซ้อนได้

4.ทักษะการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว

โลกของการวิเคราะห์ข้อมูลกําลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆได้

5.ทักษะผู้เล่นทีมที่ดี

ในแต่ละโปรเจควิเคราะห์ข้อมูลมักจะต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย การเป็นผู้เล่นทีมที่ดีหมายความว่าคุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ Data Engineer และผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทั่การทํางานร่วมกันจึงเป็นกุญแจสําคัญในการแปลงข้อมูลเข้าสู่กลยุทธ์ที่สามารถทําได้

5 ทักษะ Hard Skills ที่จำเป็นต้องมีสำหรับสายงานData Analytic

1.ภาษาโปรแกรม (Python)

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ข้อมูล มันมีความหลากหลาย มีระบบนิเวศที่อุดมไปด้วยห้องสมุด และค่อนข้างง่ายต่อการเรียนรู้ ความเชี่ยวชาญใน Python ช่วยให้คุณสามารถจัดการข้อมูลและสร้างโมเดลการคาดเดาได้

2.การวิเคราะห์สถิติ

การวิจารณ์สถิตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล คุณจําเป็นต้องเข้าใจแนวคิดและเทคนิคการสถิติเพื่อเอาความเห็นที่มีความหมายออกจากข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสถิติและการทดสอบเป็นสิ่งสําคัญ

3.การแสดงข้อมูล 

ความสามารถในการแสดงข้อมูลช่วยให้คุณสามารถนําเสนอผลลัพธ์ของคุณในทางที่น่าเชื่อถือและเข้าใจได้ เครื่องมือเช่น Tableau, Power BI หรือห้องสมุด Python เช่น Matplotlib และ Seaborn ช่วยให้คุณสร้างการแสดงข้อมูลที่มีความหมาย

4.การจัดการฐานข้อมูล

นักวิเคราะห์ข้อมูลต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารฐานข้อมูลรวมถึงฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ความเข้าใจในการสอบถาม, รับและจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เป็นทักษะพื้นฐาน

5.ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเครื่องมือใหม่

พื้นที่ของการวิเคราะห์ข้อมูลกําลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ที่ปรากฏขึ้นอย่างสม่ำเสมอ การเปิดใช้งานการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ใหม่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับความสําเร็จในระยะยาวในด้านนี้

สำหรับใครที่กำลังอยากที่จะเติบโตในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล  (Data Analytics)  จําเป็นที่จะต้องมีทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ตามที่มายได้เขียนไว้ข้างต้น ทาง WeStride เรามีหลักสูตร ที่สอนทั้งด้าน Soft-skill และ Hard Skill ให้กับนักเรียนโดยเน้นการเรียนรู้โดยการฝึกฝนเป็นหลัก เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อม ต่อการเข้าสู่ตลาดงานอย่างมั่นคง และมืออาชีพ 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website https://www.we-stride.com/

ขอบคุณภาพหน้าปกจาก Image by Freepik