ส่องข้อมูลรายได้ “นักเขียน” ฟรีแลนซ์ในประเทศไทย

ส่องรายได้ ‘นักเขียน’ ฟรีแลนซ์ในประเทศไทยด้วยวิธีการจำแนกประเภทงานเขียน (Classify) และการตั้งราคาขั้นต่ำของงานเขียนแต่ละหมวดหมู่