ชุดข้อมูล รับสมัครงานสาย Data จากเว็บไซต์ JobBKK.com

ข้อมูลการรับสมัครงานสาย Data จากเว็บไซต์หางาน JobBKK.com โดยเลือกเฉพาะงานที่เป็นสายงาน Data จริง ๆ ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer และ Business Intelligence จะเหลือตำแหน่งงานเพียง 172 ตำแหน่งเท่านั้น