ชุดข้อมูล 24 ยายอดนิยมของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ฯ

ชุดข้อมูลราคายาจำแนกตามโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 22 แห่งในกรุงเทพ ฯ อัพเดตล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2564 ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อยา, โรงพยาบาล และราคายาต่อหน่วย