5 ขั้นตอนในการแชร์ AppSheet ของตัวเองให้เป็น Sample App

มาลองดูวิธีการทำ Sample app ของตัวเองบน AppSheet ไว้แชร์ให้ลูกค้าดูตัวอย่างแอปพลิเคชั่นก็ได้ หรือจะเก็บไว้เป็น Portfolio ของตัวเองก็ดี