ชุดข้อมูล งบประมาณท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมเขตการปกครองพิเศษ) ในชุดข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป (76 จังหวัด) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (72 จังหวัด) ของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ชุดข้อมูล 24 ยายอดนิยมของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ฯ

ชุดข้อมูลราคายาจำแนกตามโรงพยาบาลเอกชนทั้ง 22 แห่งในกรุงเทพ ฯ อัพเดตล่าสุดเมื่อ 30 ตุลาคม 2564 ข้อมูลจากกรมการค้าภายใน ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อยา, โรงพยาบาล และราคายาต่อหน่วย

ชุดข้อมูล รับสมัครงานสาย Data จากเว็บไซต์ JobBKK.com

ข้อมูลการรับสมัครงานสาย Data จากเว็บไซต์หางาน JobBKK.com โดยเลือกเฉพาะงานที่เป็นสายงาน Data จริง ๆ ได้แก่ Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer และ Business Intelligence จะเหลือตำแหน่งงานเพียง 172 ตำแหน่งเท่านั้น

ชุดข้อมูล อัตราค่าบริการฟรีแลนซ์นักเขียนใน Fastwork.co

ข้อมูลอัตราค่าบริการนักเขียนอิสระ (ฟรีแลนซ์) จากเว็บไซต์ fastwork.co แพลตฟอร์มจัดหาฟรีแลนซ์อันดับต้น ๆ ในไทย ในชุดข้อมูลจะประกอบไปด้วย ชื่อบริการ, อัตราการตอบกลับของฟรีแลนซ์ และราคาขั้นต่ำ

ชุดข้อมูล ตามหาคนหาย จาก ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม

ชุดข้อมูลคนหายในประเทศไทย จากเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม จำนวน 1,623 รายการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

ชุดข้อมูล ผู้ค้าบริการทางเพศออนไลน์ในกรุงเทพ ฯ

ชุดข้อมูลผู้ค้าบริการทางเพศออนไลน์ในกรุงเทพ ฯ จากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ในชุดข้อมูลประกอบไปด้วยเพศสภาพ, ราคา, อายุ, เขต และจังหวัด