ชุดข้อมูล งบประมาณท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมเขตการปกครองพิเศษ) ในชุดข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนทั่วไป (76 จังหวัด) และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (72 จังหวัด) ของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

insert_drive_file
local_offer
tag
verified_user

ชุดข้อมูล ตามหาคนหาย จาก ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม

ชุดข้อมูลคนหายในประเทศไทย จากเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลคนหายและศพนิรนาม จำนวน 1,623 รายการ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

insert_drive_file
local_offer
verified_user

ชุดข้อมูล ผู้ค้าบริการทางเพศออนไลน์ในกรุงเทพ ฯ

ชุดข้อมูลผู้ค้าบริการทางเพศออนไลน์ในกรุงเทพ ฯ จากเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ในชุดข้อมูลประกอบไปด้วยเพศสภาพ, ราคา, อายุ, เขต และจังหวัด

insert_drive_file
local_offer ,
verified_user
subscribe

เตือนฉันที เมื่อมีอัพเดต

ฝากอีเมลไว้กับเรา จะได้ไม่พลาดชุดข้อมูลใหม่
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.